„Доверие ОХ“ ще върне в устава си увеличение на капитала с до 100 млн. лв.

Такава клауза имаше до 24 юни 2016 г., но изтече

„Доверие ОХ“ ще върне в устава си увеличение на капитала с до 100 млн. лв.

Снимка: Moldindconbank

(DUH / DOVUHL) (SFA / SFARM)
Коментари